การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home

วันที่โพสต์: Jan 13, 2021 6:2:40 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

จัดอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home สพป.เลย 1"

ให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน Work From Home โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564

เนื้อหาการอบรม

    1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามผังการปฏิบัติงานในกรณี Work From Home สพป.เลย 1

    2. เตรียมพร้อมสื่อสารกับทีม : การประชุมทางไกล Google Meet

    3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 : ติดตั้ง "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ"

แบบทดสอบ -> https://forms.gle/ddqf9gm5ni5doFtP6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน WFH : Work From Home