ตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

วันที่โพสต์: May 10, 2020 12:52:49 PM

Credit :: โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV https://www.facebook.com/KRUTUDLTV และ https://dltv.ac.th/

แบ่งปันสื่อการสอนปกวิชาการเอกสารต่างๆเพื่อครู

ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา ทางเว็บไซต์ https://www.nbtc.go.th/News/Information/45206.aspx

https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10532/1001

และช่องทางการเรียนทางไกล DLTV https://dltv.ac.th

ดาวน์โหลดตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10528/1001?fbclid=IwAR1vaW4i2mc5nSg5SHvOZlpN57xs8osYgOh64jKPXiY2o4bQM7aBHfl0Q5g

📢 #รวมตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น 📚

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🖥 อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10

🖥 อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11

🖥 อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12

🖥 ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1

🖥 ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2

🖥 ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3

🖥 ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4

🖥 ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5

🖥 ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6

🖥 ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7

🖥 ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8

🖥 ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

#มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย

🥁คลิปการสอน

🥁คู่มือครู

🥁ใบงาน

🥁เอกสารประกอบการเรียน

🥁แผนการสอน

🥁กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

🔔🔔 รวมไฟล์สื่อ ใบงาน เอกสารต่างๆ สำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV รวมรวมไฟล์จาก https://dltv.ac.th/

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

📝 https://bit.ly/FileA01

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

📝 https://bit.ly/FileA02

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

📝 https://bit.ly/FileA03

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

📕 https://bit.ly/FileP01

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

📒 https://bit.ly/FileP02

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

📓 https://bit.ly/FileP03

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

📔 https://bit.ly/FileP04

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

📗 https://bit.ly/FileP05

🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

📘 https://bit.ly/FileP06

🧾 รวมใบงาน สื่อต่างๆ ทุกรายวิชาระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

📚 https://bit.ly/FileAllA01-P06

Credit :: #แบ่งปันสื่อการสอนปกวิชาการเอกสารต่างๆเพื่อครู