รายงานแบบสำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

วันที่โพสต์: Jun 03, 2020 3:6:11 AM

ศฉก.Covid-19 สพฐ.

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ (Learn from Home)

ครั้งที่ 1 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว643 ลว.1 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - เสร็จเรียบร้อย

ครั้งที่ 2 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว651 ลว.2 มิถุนายน 2563

เป้าหมาย

    1. ทุก​โรงเรียน​ เบื้องต้น​เน้น **เฉพาะ​โรงเรียน​ขนาดเล็กปี 2563 (ตามข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน ณ วันรายงาน 4 มิถุนายน 2563)​

    2. เฉพาะ​นักเรียน​ที่ไม่สามารถเรียน​ DLTV ที่บ้านได้

การดำเนินการ

    1. แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล DLTV สำหรับโรงเรียน (ส่งคืนเป็นไฟล์รูปแบบ Excel เท่านั้น ในระบบ AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) คลิกเพื่อดาวน์โหลด http://gg.gg/jdwht ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.

    2. แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล DLTV สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

    3. Google Forms สำหรับเขตพื้นที่การศึกษารายงาน สพฐ. bit.ly/2XmPEPJ (4 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30น.)