รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

วันที่โพสต์: May 29, 2020 8:24:57 AM

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1