แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบ และการจัดทำระเบียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Jan 10, 2021 4:6:23 AM

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเลย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด ดังแนบท้ายนี้