แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Jun 27, 2020 8:47:6 AM

  • ประชุมทางไกล แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

  • ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

[ ย้อนหลัง Full ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th https://youtu.be/fcqHqgdQ_SU

[ ย้อนหลัง ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th [2/2] https://youtu.be/RcEfeEZEta0

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Deep - ช่วงเช้า https://youtu.be/xUeqaWzdOW0

  • วีดีโอที่เกี่ยวข้อง/แก้ไข

DEEP คืออะไร ทำไมครูและนักเรียนต้องสมัครทุกคน?

https://youtu.be/tOFfX47Ob3E

วิธีการลงทะเบียนใช้งานเว็บ deep.go.th และ แก้ปัญหาไม่มีชื่อและล็อกอินไม่ได้

https://youtu.be/efZQuxRO9gc

วิธีแก้ไขปัญหา การลงทะเบียน DEEP ไม่ได้

https://www.kruupdate.com/30664