อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่โพสต์: May 06, 2020 9:38:36 AM

เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ ครูและผู้บริหาร​โรงเรียน​ วัน​ที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563 gg.gg/iqh9j

เชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

  1. www.dltv.ac.th

  2. https://www.youtube.com/obectvonline

  3. https://www.facebook.com/obectvonline และ

  4. www.obectv.tv

    • เปิดลงทะเบียนอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19

    • ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test

  • 🏅ผลการทดสอบพร้อมเกียรติบัตร 👨‍💻อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 📩ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 👨‍💻 http://203.159.250.66/obec-cer-2020/index2.php ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้ว อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)ครูท่านใดไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ท่านเข้าระบบใหม่อีกครั้งครับ 👨‍💻กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

*ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม

*เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : dl@obec.moe.go.th

รับชมถ่ายทอดสด/ย้อนหลัง