รายงานการจัดการเรียนการสอน 1/2564 ครี้งที่ 1

วันที่โพสต์: Apr 25, 2021 8:15:33 AM

ดร.สุวิทย์ บึงบัว

ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

https://forms.gle/yVZDuUYLkCoUYDXu6

เรียน ท่านศึกษานิเทศก์ทุกท่านครับ /เรียน ท่านรอง ผอ.สพป. ทุกท่านครับ

ผมได้รับแจ้งงานด่วนจากผู้บริหาร สพฐ. ขอให้สำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะต้องรายงานให้ท่าน รมว.ทราบ หลังจากเปิดสงกรานต์ ผมจึงขอรบกวนให้ท่านศึกษานิเทศก์ทุกเขต แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 เม.ย.2564 ขอขอบคุณมากครับ