การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่โพสต์: May 09, 2020 2:57:46 AM

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 "โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้" เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา Digital Education Excellence Platform โดย กระทรวงศึกษาธิการ https://www.deep.go.th/

Live Event: Tips and Tricks in Microsoft Teams

📅 เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: https://bit.ly/EduLive1

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat ใน Microsoft Teams

📅 พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive2

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การใช้ File ใน Microsoft Teams

📅 เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive3

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook

📅พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive4

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การสั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade

📅 เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive5

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การวิเคราะห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class

Insight

📅 พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive6

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab ใน Microsoft

Teams

📅 เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive7

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams

📅 พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive8

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา

ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

พบกับ Live สด ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

Live สด ครั้งที่ 1

อังคาร 12 พ.ค.2563 เวลา 17.00 น.

สื่อสารและมีส่วนร่วมกับนักเรียนด้วย

Google Classroom

https://youtu.be/5ep_AJKV0Hk

Live สด ครั้งที่ 2

พฤหัสบดี 14 พค 2563 เวลา 17.00 น.

เจอกันกับนักเรียนผ่าน Google Meet

https://youtu.be/QNQHCNGeoAg

Live สด ครั้งที่ 3

อาทิตย์ 17 พค 2563 เวลา 10.00 น.

แชร์สื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Google Drive

https://youtu.be/FrMct4NHTd8

Live สด ครั้งที่ 4

อังคาร 19 พค 2563 เวลา 17.00 น.

สร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนเพื่อนักเรียนของคุณ

ด้วย Google Sites

https://youtu.be/Vk73t6g2ftk

Live สด ครั้งที่ 5

พฤหัสบดี 21 พค 2563 เวลา 17.00 น.

ทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดเสมือนจริง

ด้วย Google Jamboard

https://youtu.be/ctnRixJsPdA

Live สด ครั้งที่ 6

อาทิตย์ 24 พค 2563 เวลา 10.00 น.

สร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับชั้นเรียน

ด้วย Google Forms

https://youtu.be/f9OhrkYDbmY

Live สด ครั้งที่ 7

อังคาร 26 พค 2563 เวลา 17.00 น.

แสดงความคิดเห็นในเอกสารได้ทันที และ พิมพ์

ด้วยเสียง บน Google Docs

https://youtu.be/9GqjI8a4o6g

Live สด ครั้งที่ 8

พฤหัสบดี 28 พค 2563 เวลา 17.00 น.

จัดเวลาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน

ด้วย Google Calendar

https://youtu.be/mzKFLn1papc

Live สด ครั้งที่ 9

อาทิตย์ 31 พค 2563 เวลา 10.00 น.

หลักสูตรความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

Be Internet Awesome

https://youtu.be/FYsb6loIgmU