การตรวจราชการของ สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่โพสต์: May 25, 2020 2:53:28 AM

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มีนโยบายจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. และผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563

สพป.เลย 1 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

การตรวจราชการ เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา 2019>> https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/activity/kartrwcrachkarreuxngkartrwcsxbkhwamphrxmnikarcadkarreiynkarsxnthangkilnisthankarnkarphaerrabadkhxngrokhtidcheuxxwiraskhorona2019