กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 พ.ค. 2564 21:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 07:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 07:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 06:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 06:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 06:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 05:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 05:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 05:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 05:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 05:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 05:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564
20 พ.ค. 2564 05:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564
20 พ.ค. 2564 01:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุม
20 พ.ค. 2564 01:49 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หนังสือรับรองขอเปิดเรียน.doc กับ ประชุม
20 พ.ค. 2564 01:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ หนังสือรับรองขอเปิดเรียน.docx จาก ประชุม
20 พ.ค. 2564 01:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หนังสือรับรองขอเปิดเรียน.docx กับ ประชุม
20 พ.ค. 2564 01:11 ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 แก้ไข ประชุม
20 พ.ค. 2564 00:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุม
20 พ.ค. 2564 00:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุม
20 พ.ค. 2564 00:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เลื่อนเปิดภาคเรียน 1 ปี 2564.jpg กับ ประชุม
20 พ.ค. 2564 00:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุม
20 พ.ค. 2564 00:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุม
19 พ.ค. 2564 23:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประชุม
19 พ.ค. 2564 23:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนปี 1/2564 (ครั้งที่ 2) และสำรวจการฉีดวัคซีน COVID-19