กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ส.ค. 2563 01:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
28 ส.ค. 2563 01:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง บทที่ 1
28 ส.ค. 2563 01:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
21 ก.ค. 2563 19:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2020-07-22_9-31-33.png กับ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
21 ก.ค. 2563 19:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
21 ก.ค. 2563 19:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
21 ก.ค. 2563 19:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2020-07-22_9-19-55.png กับ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
21 ก.ค. 2563 19:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
21 ก.ค. 2563 19:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง บทความไม่มีชื่อ
12 ก.ค. 2563 22:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ DEEP Training20200713.pptx กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 ก.ค. 2563 08:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVIC-19
3 ก.ค. 2563 01:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVIC-19
1 ก.ค. 2563 07:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 15 ข้อหลัก เพื่อทำความรู้จักกับ WWW.DEEP.GO.TH.pdf กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ DEEP Concept-Mr.Adisak Mahawan.pptx กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 29 มิย 2563 ศธ04005-ว807แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน.pdf กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 24 มิย 2563 ศธ 04005ว787แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 22 มิย 2563_ศธ 04136_ว1997_การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับชั้นมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 18 มิย 2563 ศธ 04005-ว752การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 25 พค 2563 ศธ 04279-ว283แต่งตั้งคณะทำงาน Co-Leader DEEP ของ สพฐ. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Teams และ G Suite for Edu.pdf กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:14 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ DEEP Concept-Mr.Adisak Mahawan.pptx จาก แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:13 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 4_29 มิย 2563 ศธ04005-ว807แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน.pdf จาก แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:13 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 3_24 มิย 2563 ศธ 04005ว787แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf จาก แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 23:13 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2_18 มิย 2563 ศธ 04005-ว752การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf จาก แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มิ.ย. 2563 19:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ DEEP Concept-Mr.Adisak Mahawan.pptx กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า