กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 พ.ค. 2564 23:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
30 พ.ค. 2564 23:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 140382.jpg กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
30 พ.ค. 2564 22:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
30 พ.ค. 2564 22:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 01-รายงานฉีดวัคซีน COVID-19 (รวม).xlsx จาก ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
30 พ.ค. 2564 20:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต 01-รายงานฉีดวัคซีน COVID-19 (รวม).xlsx
30 พ.ค. 2564 20:26 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 01-รายงานฉีดวัคซีน COVID-19 (รวม).xlsx กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
30 พ.ค. 2564 09:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
30 พ.ค. 2564 09:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
27 พ.ค. 2564 19:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
27 พ.ค. 2564 19:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
27 พ.ค. 2564 00:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต รายชื่อโรงเรียเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.xlsx
27 พ.ค. 2564 00:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายงานการเปิดเรียน - ส่งสำนักอำนวยการ.xlsx กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
26 พ.ค. 2564 09:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายชื่อโรงเรียเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.xlsx กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 21:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 21:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2021-05-23_11-09-02.png กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 21:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 21:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2021-05-23_10-57-54.png กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 20:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2021-05-23_10-55-11.png กับ ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 01:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 01:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
22 พ.ค. 2564 01:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1
20 พ.ค. 2564 21:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า