รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

โพสต์29 พ.ค. 2563 01:24โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 07:17 ]

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. แบบ Google Form สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล
    https://forms.gle/MiQXonU1uBrofS9Q6
  2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Google Sheet
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2yunX2qZGJ1S24rZuGVMqAQC310ZV_2dRXzgyoDTe8/edit?usp=sharing
  3. Google Data Studio รายงานติดตามข้อมูลสรุป
    https://datastudio.google.com/reporting/18x110XojkqLRWf-Ta-RRD5nFts4fzAKi/page/GCuRB
Comments