หน้าแรก

การจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

บทเรียน Online จากศึกษานิเทศก์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จาก สพท.

 • เนื้อหาบทเรียนดีๆ ผ่านการคัดกรองเพื่อเผยแพร่ จาก สพป.เลย 1
 • บทเรียนออนไลน์จาก รอง อนุกูล ศรีสมบัติ รวมบทเรียนออนไลน์ดีๆโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑https://sites.google.com/loei1.go.th/anukoolsri
  ส่ง 20 พ.ค. 2563 12:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  https://forms.gle/usFP7jcx6aa1Xkw77 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ส่ง 10 พ.ค. 2563 04:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จากโรงเรียน

 • เนื้อหาบทเรียนดีๆ ผ่านการคัดกรองเพื่อเผยแพร่ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1
 • 2563 ผลงานบทเรียนออนไลน์จากโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563https://datastudio.google.com/reporting/18535a7c-1894-4aad-8743-a51614c4b5e6
  ส่ง 27 ก.ย. 2563 02:12 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »