ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โพสต์21 ก.ค. 2563 19:21โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 19:23 ]

นางสาวพัทยา แสงสว่าง
ครู
42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย
เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://forms.gle/7a1YMGn3yWrvSHhD6
Comments