การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home

โพสต์12 ม.ค. 2564 22:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2564 20:39 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จัดอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home สพป.เลย 1"
ให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน Work From Home โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564
เนื้อหาการอบรม
  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามผังการปฏิบัติงานในกรณี Work From Home สพป.เลย 1
  2. เตรียมพร้อมสื่อสารกับทีม : การประชุมทางไกล Google Meet
  3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 : ติดตั้ง "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" 
แบบทดสอบ ->  https://forms.gle/ddqf9gm5ni5doFtP6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน WFH : Work From Home

Comments