ตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 05:52โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2563 08:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
https://dltv.ac.th/

Credit :: โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV https://www.facebook.com/KRUTUDLTV และ https://dltv.ac.th/
แบ่งปันสื่อการสอนปกวิชาการเอกสารต่างๆเพื่อครู

 ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา ทางเว็บไซต์  https://www.nbtc.go.th/News/Information/45206.aspx
https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10532/1001
 และช่องทางการเรียนทางไกล DLTV https://dltv.ac.th
  ดาวน์โหลดตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10528/1001?fbclid=IwAR1vaW4i2mc5nSg5SHvOZlpN57xs8osYgOh64jKPXiY2o4bQM7aBHfl0Q5g

📢 #รวมตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น 📚
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย 
🥁คลิปการสอน 
🥁คู่มือครู 
🥁ใบงาน 
🥁เอกสารประกอบการเรียน 
🥁แผนการสอน 
🥁กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ 
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

🔔🔔 รวมไฟล์สื่อ ใบงาน เอกสารต่างๆ สำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV รวมรวมไฟล์จาก https://dltv.ac.th/
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
🧾 ใบงาน สื่อต่างๆทุกรายวิชาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
🧾 รวมใบงาน สื่อต่างๆ ทุกรายวิชาระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 พ.ค. 2563 05:52
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
14 พ.ค. 2563 01:46
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
14 พ.ค. 2563 01:46
Comments