แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบ และการจัดทำระเบียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ม.ค. 2564 20:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 20:12 ]
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเลย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด ดังแนบท้ายนี้

Comments