รายงานการจัดการเรียนการสอน 1/2564 ครี้งที่ 1

โพสต์25 เม.ย. 2564 01:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2564 01:20 ]
เรียน ท่านศึกษานิเทศก์ทุกท่านครับ /เรียน ท่านรอง ผอ.สพป. ทุกท่านครับ
ผมได้รับแจ้งงานด่วนจากผู้บริหาร สพฐ. ขอให้สำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะต้องรายงานให้ท่าน รมว.ทราบ หลังจากเปิดสงกรานต์ ผมจึงขอรบกวนให้ท่านศึกษานิเทศก์ทุกเขต แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 เม.ย.2564 ขอขอบคุณมากครับ

ดร.สุวิทย์ บึงบัว
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
https://forms.gle/yVZDuUYLkCoUYDXu6


Comments