ประกาศจังหวัดเลย ปิดสถานศึกษา 8 - 24 มกราคม 2564

โพสต์7 ม.ค. 2564 08:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 22:10 ]
ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


คำสั่งวันที่ 7 มกราคม 2564

 ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564 
Comments