การกำกับ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

โพสต์17 ก.พ. 2564 19:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 00:05 ]
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔)
  1. ทุกโรงเรียนกรอกรายงานข้อมูลฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ทางลิงค์  http://covid.moe.go.th
  2. และ กรอกรายงานข้อมูลฯ สพป.เลย ๑ ทางลิงค์ xx

 
 

Comments