การตรวจราชการของ สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โพสต์24 พ.ค. 2563 19:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 20:27 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มีนโยบายจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. และผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563
สพป.เลย 1 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

การตรวจราชการ  เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา  2019>> https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/activity/kartrwcrachkarreuxngkartrwcsxbkhwamphrxmnikarcadkarreiynkarsxnthangkilnisthankarnkarphaerrabadkhxngrokhtidcheuxxwiraskhorona2019
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/activity/kartrwcrachkarreuxngkartrwcsxbkhwamphrxmnikarcadkarreiynkarsxnthangkilnisthankarnkarphaerrabadkhxngrokhtidcheuxxwiraskhorona2019

ภาพการตรวจราชการ

รายงานตรวจราชการ จาก สพฐ.

เล่มรายงานการรับการตรวจราชการ จาก สพฐ.

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
25 พ.ค. 2563 01:46
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
25 พ.ค. 2563 01:46
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
25 พ.ค. 2563 01:45
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
25 พ.ค. 2563 01:46
Comments