การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โพสต์8 พ.ค. 2563 19:57โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2563 20:02 ]
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 "โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้" เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา Digital Education Excellence Platform โดย กระทรวงศึกษาธิการ https://www.deep.go.th/

พบกับ Live สด ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

Live สด ครั้งที่ 1
อังคาร 12 พ.ค.2563  เวลา 17.00 น.
สื่อสารและมีส่วนร่วมกับนักเรียนด้วย
Google Classroom 

Live สด ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 14 พค 2563 เวลา 17.00 น.
เจอกันกับนักเรียนผ่าน Google Meet 

Live สด ครั้งที่ 3
อาทิตย์ 17 พค 2563 เวลา 10.00 น. 
แชร์สื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Google Drive  

Live สด ครั้งที่ 4
อังคาร 19 พค 2563 เวลา  17.00 น.
สร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนเพื่อนักเรียนของคุณ
ด้วย Google Sites 

Live สด ครั้งที่ 5
พฤหัสบดี 21 พค 2563  เวลา 17.00 น. 
ทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดเสมือนจริง
ด้วย Google Jamboard 

Live สด ครั้งที่ 6
อาทิตย์ 24 พค 2563 เวลา 10.00 น.
สร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับชั้นเรียน
ด้วย Google Forms

Live สด ครั้งที่ 7
อังคาร 26 พค 2563 เวลา 17.00 น.
แสดงความคิดเห็นในเอกสารได้ทันที และ พิมพ์
ด้วยเสียง บน Google Docs 

Live สด ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 28 พค 2563 เวลา 17.00 น.
จัดเวลาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน
ด้วย Google Calendar 

Live สด ครั้งที่ 9
อาทิตย์ 31 พค 2563  เวลา 10.00 น.
หลักสูตรความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
Be Internet Awesome
    


Live Event: Tips and Tricks in Microsoft  Teams

📅 เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: https://bit.ly/EduLive1

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat ใน Microsoft Teams

📅 พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive2

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การใช้ File ใน Microsoft Teams

📅 เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive3

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook

📅พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive4

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การสั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade

📅 เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive5

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การวิเคราะห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class
Insight

📅 พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive6

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab ใน Microsoft
Teams

📅 เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive7

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams

📅 พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive8

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
8 พ.ค. 2563 19:58
Comments