แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 มิ.ย. 2563 01:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 23:29 ]


  • ประชุมทางไกล แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

  • ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
[ ย้อนหลัง Full ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th https://youtu.be/fcqHqgdQ_SU

[ ย้อนหลัง ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th [2/2] https://youtu.be/RcEfeEZEta0

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Deep - ช่วงเช้า https://youtu.be/xUeqaWzdOW0

Deep - บ่าย https://youtu.be/MRgo2rjhVUI

  • วีดีโอที่เกี่ยวข้อง/แก้ไข

DEEP คืออะไร ทำไมครูและนักเรียนต้องสมัครทุกคน?


วิธีการลงทะเบียนใช้งานเว็บ deep.go.th และ แก้ปัญหาไม่มีชื่อและล็อกอินไม่ได้


วิธีแก้ไขปัญหา การลงทะเบียน DEEP ไม่ได้


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 ก.ค. 2563 07:13
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 มิ.ย. 2563 23:16
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ก.ค. 2563 22:54
Comments