หน้าแรก

 1. แบบบันทึกติดตามรายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่ของบุคลากรในสังกัด สพป.เลย เขต 1 https://forms.gle/51k7nCMHxG5JDKWo8
 2. ดูรายงานติดตามการเดินทางบุคลากรในสังกัดฯ https://datastudio.google.com/reporting/e063a473-27aa-46b6-b086-c9455568e256
 3. การใช้งาน ไทยชนะ / หมอชนะ / หมอพร้อม  http://covid19school.loei1.go.th/active/matrkar-1
 4. Q&A ถาม - ตอบ ทุกเรื่องราวกับ สพป.เลย เขต 1 http://web.loei1.go.th/qa
 5. ครูพร้อม 17 พฤษภาคม 2564 ครูพร้อม.com 
 6. นโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 : ประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 1/2564
 7. ผังการปฏิบัติงานตามแนวทางในกรณีต้องปฏิบัติงาน Work From Home http://covid19school.loei1.go.th/e-learning/office/digitaltechnologyworkfromhome

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดูรายงาน https://datastudio.google.com/s/ml3pfKuciKg

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จากโรงเรียน

 • เนื้อหาบทเรียนดีๆ ผ่านการคัดกรองเพื่อเผยแพร่ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1
 • 2563 ผลงานบทเรียนออนไลน์จากโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563https://datastudio.google.com/reporting/18535a7c-1894-4aad-8743-a51614c4b5e6
  ส่ง 27 ก.ย. 2563 02:12 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จาก สพท.

 • เนื้อหาบทเรียนดีๆ ผ่านการคัดกรองเพื่อเผยแพร่ จาก สพป.เลย 1
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1จัดอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home สพป.เลย 1"ให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพ ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2564 20:39 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • บทเรียนออนไลน์จาก รอง อนุกูล ศรีสมบัติ รวมบทเรียนออนไลน์ดีๆโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑https://sites.google.com/loei1.go.th/anukoolsri
  ส่ง 20 พ.ค. 2563 12:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  https://forms.gle/usFP7jcx6aa1Xkw77 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ส่ง 10 พ.ค. 2563 04:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จากศึกษานิเทศก์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »