หน้าแรก

การจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
Download เอกสารขออนุญาตเปิดเรียน 1/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1oOZhqOFBiKftaVEuiLIxBNV9lMO-dPaS

รายงานข้อมูล/กำกับ/ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 • รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVIC-19 สพฐ. ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมคำชี้แจงและปฏิทินการรายงาน ดังนี้ ปฏิทินการรายงานสำหรับ โรงเรียน กับ ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2563 08:42 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • รายงานแบบสำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ศฉก.Covid-19 สพฐ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ (Learn from Home)ครั้งที่ 1 หนังสือ สพฐ.ด่วนท ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2563 07:16 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แบบ Google Form สำหรับโรงเร ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2563 07:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • สำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ** รายงานการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสำรวจรายงานผลการเตรียมความพร้อมการสอนทางไกล Covid-19 (ส่งไฟล์ Excel กลับคืนทาง AMSS++ ภายในวันนี้ครับ) ไฟล์รายงานผลการสอนทางไกล Excelเอกสารโรงเรียนส่ง : ไฟล์ Excel https://drive ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2563 07:16 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จากศึกษานิเทศก์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จาก สพท.

 • เนื้อหาบทเรียนดีๆ ผ่านการคัดกรองเพื่อเผยแพร่ จาก สพป.เลย 1
 • บทเรียนออนไลน์จาก รอง อนุกูล ศรีสมบัติ รวมบทเรียนออนไลน์ดีๆโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑https://sites.google.com/loei1.go.th/anukoolsri
  ส่ง 20 พ.ค. 2563 12:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  https://forms.gle/usFP7jcx6aa1Xkw77 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ส่ง 10 พ.ค. 2563 04:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทเรียน Online จากโรงเรียน

 • เนื้อหาบทเรียนดีๆ ผ่านการคัดกรองเพื่อเผยแพร่ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1
 • ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตนายเอกวุฒิ พิมโคตรครู42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาhttps://forms.gle/zqUiYxqbr9YfbAAi9
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 19:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวพัทยา แสงสว่างครู42010015 โรงเรียนอนุบาลเลยเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2https://forms.gle/7a1YMGn3yWrvSHhD6
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 19:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »